Consulent cultuurhistorie

Voor het kunnen afhandelen van aanvragen voor monumenten of voor panden gelegen in het beschermde gezicht is expertise en kennis benodigd binnen de gemeente. Ook het integraal borgen van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, het betrekken van cultuurhistorie bij de vele terreinen van het gemeentelijke beleid en het voeren van een erfgoedbeleid, vraagt om specifieke kennis. Indien deze ontbreekt binnen het gemeentelijke apparaat, is het mogelijk om onze consulent cultuurhistorie in te schakelen voor ondersteuning. Deze ondersteuning kan op afroep, incidenteel, tijdelijk of structureel geboden worden.