Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) is één van de twaalf provinciale steunpunten. Het STAMU ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van monumenten, archeologie en cultuurhistorie in algemene zin. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt gemeenten in de provincie Utrecht een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed.

Het Steunpunt is een samenwerkingsverband van MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland) en Landschap Erfgoed Utrecht . Het steunpunt is opgericht op initiatief van de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en wordt gesubsidieerd door de Provincie Utrecht.

Voor meer informatie zie de website www.stamu.nl

logo.1

logo PU