Adviseur stedenbouw

Wij leveren op verzoek ook een adviseur stedenbouw. Veel gemeenten beschikken (niet meer) over een eigen stedenbouwkundige. In samenwerking met de partners binnen het Team Ruimtelijke Kwaliteit maar ook met de MooiSticht-collega’s met een specialisatie architectuur, welstand, cultuurhistorie en landschap kan de stedenbouwkundige worden ingeschakeld om gemeenten te begeleiden en te helpen bij stedenbouwkundige opgaven met een veelal kleinschalig karakter. Vraagstukken en uitdagingen waarbij meestal maatwerk geboden is, kunnen zo integraal worden benaderd.