Buitenplaatsen en landgoederen

De provincie Utrecht heeft de grootste concentratie buitenplaatsen van Nederland. Die zijn lang niet allemaal meer in handen van de nazaten van de rijke stedelijke families uit de zeventiende eeuw. Van de pracht en praal aan huizen, parken en landgoederen genieten we vandaag de dag nog steeds! Veel parken en bossen zijn opengesteld voor wandelaars en fietsers. Een aantal buitenplaatsen is museum geworden en in andere zijn instellingen en bedrijven gevestigd. Om dat alles voor ons en voor de volgende generaties mogelijk te houden moeten overheden, eigenaren en andere deskundigen zich gezamenlijk blijven inspannen. De adviseurs van MooiSticht werken samen met Landschap Erfgoed Utrecht in het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB). Op deze manier wordt mede vormgegeven aan de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012- 2015 van de provincie Utrecht.

In 2016 is het PUB aan de slag gegaan met drie werkgroepen om voor de komende periode nieuwe agendapunten te formuleren en acties uit te voeren.

Meer informatie is te vinden op de website van Landschap Erfgoed Utrecht, onder buitenplaatsen

Bekijk ook eens de website www.utrechtsebuitenplaatsen.nl voor informatie over wat er te zien en te doen is op alle buitenplaatsen.