Herbestemming

De ruimtelijke opgave in Nederland verschuift steeds vaker naar herbestemming, vaak in combinatie met renovatie en aanpassing  van de gebouwen. Initiatiefnemers zoeken naar mogelijkheden om het rendement van bestaande gebouwen te vergroten. De overheid wil dit graag faciliteren. Het is een van de kernpunten van een duurzaam ruimtelijk beleid.

De adviseurs van MooiSticht kunnen zowel initiatiefnemers als gemeenten bijstaan in het planvormingsproces rondom een herbestemmingsopgave. Daarbij staat het gezamenlijk zoeken naar meerwaarde – zowel functioneel als ruimtelijk – centraal. Een schetssessie met meerdere betrokkenen vormt het startpunt. Op die manier ontstaat snel inzicht in de juiste uitgangspunten voor de ontwikkeling. Een plan met kwaliteit zorgt voor draagvlak bij alle partijen en zal in het algemeen gemakkelijker de procedures doorlopen. Bij monumenten kan een dynamische waardenstelling laten zien welke gebouwonderdelen behouden moeten blijven omdat ze van grote waarde zijn en op welke plekken meer  vrijheid is om het gebouw aan te passen of uit te breiden.

Afhankelijk van de opgave kunnen wij een team van deskundigen samenstellen uit ons netwerk van (restauratie)architecten, landschapsarchitecten en stedebouwkundigen.

Elk advies is maatwerk. Een herbestemmingsadvies wordt op een beeldende manier uitgebracht.