Second opinionadvies

Burgers en overheden kunnen ons benaderen met het verzoek om een second opinion advies uit te brengen over een advies van een andere welstand- of monumentencommissie. Veelal komen dergelijk aanvragen binnen via de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) te Amsterdam. We adviseren vervolgens conform het ‘protocol second opinions’ zoals vastgesteld door de FRK.

Wanneer een second opinion?

Wanneer belanghebbenden bezwaar hebben tegen het advies van de welstandscommissie, kan een second opinionadvies worden aangevraagd. In de regel zijn de opdrachtgever van het bouwplan en zijn ontwerper de belanghebbenden, maar ook omwonenden, het gemeentebestuur, of anderen die een aantoonbaar belang hebben bij het bouwplan, kunnen als belanghebbende worden aangemerkt.

Na een eerste bestudering van de stukken wordt een inschatting van de kosten gemaakt en een termijn afgesproken waarbinnen het advies wordt uitgebracht. Verzoeken om een second opinion advies kunnen worden ingediend bij ons bureau. Voor meer informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen met MooiSticht.