Blaricum

 • Rayon

  BEL

 • Voorzitter

  dhr. F.J. Vos

 • Leden

  mw. J. Clarijs
  mw. M.J. Pattynama
  dhr. J.W.P. van Laarhoven (MooiSticht)

Blaricum is gelegen op de overgang tussen de hoger gelegen Gooise stuwwallen en de lagere, vruchtbare gronden van de Eemvallei. Gesticht in de 10e eeuw als kerkdorp heeft het tot ver in de 20e eeuw gefunctioneerd als landbouwdorp.

Dit agrarische verleden is herkenbaar bewaard gebleven in de huidige ruimtelijke structuur. De kern met veel (voormalige) boerderijen wordt omgeven door kronkelende wegen en paden met daaromheen een organisch gegroeid, spinnenwebachtig stratenpatroon dat gerelateerd is aan de veedriften naar de gemeenschappelijke weidegronden in de Eemvallei (de Meenten) en naar de heidevelden, alsmede de akkerbouw op de hoger gelegen Engen.

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!