STAMU

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt gemeenten in de provincie Utrecht een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk aan provinciale steunpunten.

Het steunpunt is een samenwerkingsverband van MooiSticht en Landschap Erfgoed Utrecht en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht.

Voor meer informatie zie de website stamu.nl

Kosteloos advies aan gemeenten

Aan gemeenten kunnen wij een deel van onze diensten voor advies en consultatie kosteloos aanbieden via het steunpunt. Als de door u gewenste advisering of consultatie niet valt onder de basisdienstverlening van het steunpunt, dan kan MooiSticht u dat tegen betaling aanbieden. Daarnaast biedt het steunpunt nog veel andere gratis dienstverlening aan de gemeenten. Bekijk de website van het STAMU voor meer informatie.Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!