Ontwikkeling en advies

Adviseurs van MooiSticht worden steeds vaker ingeschakeld aan het begin van een ruimtelijke ontwikkeling of een bouwproject. Meestal gaat het hierbij om het vervullen van de onafhankelijke adviesrol in de verkennende fase of als begeleider bij plannen.

De onafhankelijke adviseurs van MooiSticht kunnen in hun begeleidende rol de waarden en kansen voor alle partijen in beeld brengen, waarbij rekening gehouden wordt met onder meer ruimtelijke kwaliteit, een goed leefmilieu en cultuurhistorische waarden.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!