Nieuws

Anthony Tom in gesprek met raadsleden over de grote uitdagingen van deze tijd op ruimtelijk gebied

Vanuit MooiSticht zetten wij ons sinds jaar en dag met liefde en betrokkenheid in voor de kwaliteit van de leefomgeving in Midden Nederland. Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen heel belangrijk is vanuit zowel sociaal, cultureel, economisch als ecologisch oogpunt.

link naar de film: youtube.com/watch

Samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (en onze zusterorganisaties) hebben wij de film Duurzaam, Mooi Nederland gemaakt. Een korte film met inspirerende tips en voorbeelden waarin schoonheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Veel voorkomende thema’s als woningbouw, leefbaarheid, duurzaam bouwen en de impact van de energietransitie op het landschap komen aan bod. De film dient als inspiratiebron voor (nieuwe) raadsleden om de lijnen naar de toekomst uit te zetten. Ook kunnen betrokkenen en gemeenten zelf aan de slag en bouwen aan een duurzaam en mooi Nederland.

Uiteraard is de film te kort om alles te kunnen zeggen over een duurzaam, mooi Nederland. Heeft u vragen of wilt u verder praten, neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Anthony Tom
e-mail: a.tom@mooisticht.n

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!