Bunnik

 • Rayon

  Zuidoost

 • Voorzitter

  dhr. J.G.P. van Bergen

 • Leden

  dhr. C. Bouwstra
  dhr. J.A. Heine
  dhr. H.A.P. van Hettema
  dhr. R.P.C. Hendriks (MooiSticht)

De geschiedenis van de gemeente Bunnik gaat zo’n 2000 jaar terug. De toenmalige loop van de Rijn vormde de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. De Romeinen bouwden een belangrijk castellum bij Fectio, het huidige Vechten. Dit castellum had een haven en ontwikkelde zich tot een belangrijke handelsplaats.

Door het ontginnen van het gebied en de dam die bij Wijk bij Duurstede in de rivier werd geplaatst, werd de waterstand van de Kromme Rijn goed regelbaar, maar was er vrijwel geen scheepvaart meer. Door deze dam werd de Lek de doorgaande hoofdroute.
In de 8e en 9e eeuw ontstonden de drie kerkdorpen Bunnichem (Bunnik), Lodichem (Odijk) en Wecundia (Werkhoven).

De gemeente Bunnik strekt zich uit van Utrecht tot aan Wijk bij Duurstede en ligt aan de zuidkant van de Utrechtse Heuvelrug. Het landschap is gevormd door de rivierloop wat een meanderend patroon heeft opgeleverd en niveauverschillen. Rond de Langbroekerwetering is het landschap orthogonaal ontwikkeld. Kenmerkend voor dit gebied zijn de strakke verkaveling en het coulisselandschap. Het buitengebied wordt vooral gebruikt voor agrarische functies zoals bijvoorbeeld de fruitteelt. In dit gebied worden fraaie historische boerderijen aangetroffen. In het westen ligt het landgoed Amelisweerd en liggen de forten Rijnauwen en Vechten, welke beide onderdeel uitmaakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan de oostzijde van Werkhoven ligt het fraaie landgoed Beverweert.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Bunnik worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuidoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend in het gemeentehuis van Veenendaal.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!