De Bilt

 • Rayon

  Noordoost

 • Voorzitter

  mw. M.N. Kallen-Morren

 • Leden

  dhr. H.J. Duijzer
  dhr. J. van der Hoeve
  dhr. H. Vlaardingerbroek
  dhr. A. Scheer (MooiSticht)

Sinds de herindeling per 1 januari 2001 bestaat de gemeente De Bilt uit de kernen De Bilt, Bilthoven, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Tienhoven en Westbroek, een gebied met verschillende landschappelijke kenmerken. Het westelijk deel van de gemeente behoort bij het Groene Hart , terwijl met name de oorspronkelijke gemeente De Bilt in belangrijke mate onderdeel uitmaakt van de Utrechtse Heuvelrug.

Het geheel heeft een groen karakter, van een open weidelandschap rondom Westbroek tot een sterk bebost karakter rondom Bilthoven. Westbroek, Maartensdijk en De Bilt zijn de oudste kernen met van oorsprong Middeleeuwse dorpskerken waarbij het dorp De Bilt het begin vormt van de Stichtse Lustwarande, een landgoederengordel van Utrecht tot aan Rhenen.

De gemeente heeft meerdere oude landgoederen binnen haar grenzen, zoals Vollenhoven, Beerschoten en Houdringe in De Bilt en Roverestein en Eyckenstein in Maartensdijk. Deze laatste vormen onderdeel van de ‘Laagte van Pijnenburg’, een strook landgoederen tussen Maartensdijk en Soestdijk. Ook kent de gemeente een aantal forten die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse waterlinie: fort Ruigenhoek en fort Voordorp. De gemeente wordt doorkruist door een aantal belangrijke verkeersroutes.

Van historisch belang zijn onder andere de Dorpsstraat, voorheen Steenstraat, in De Bilt (als onderdeel van de belangrijke Middeleeuwse handelsroute Utrecht-Keulen), de Soestdijkseweg en de Amersfoortseweg aan de oostzijde van de gemeente. Deze laatste is in 1652 als rechte verbindingsweg tussen Vollenhoven en Amersfoort aangelegd en ontworpen door Jacob van Campen. Na de komst van het spoor kwamen onder andere de al bestaande kernen Groenekan en Hollandsche Rading tot een bescheiden ontwikkeling.

Het dorp Bilthoven is pas ontstaan na de aanleg in de tweede helft van de negentiende eeuw van een spoorlijn. Bij de kruising met de Soestdijkseweg ontstond station Bilthoven. Rondom dit station ontwikkelde zich rond 1900 een eigen dorpskern gedomineerd door villabouw en villaparken. Alle dorpen kennen na-oorlogse nieuwbouw, variërend van kleinschalige buurtjes tot meer grootschalige nieuwbouwwijken, zoals in Maartensdijk maar met name in de Bilt en Bilthoven. Deze beide dorpen zijn door deze nieuwbouwwijken geheel met elkaar vergroeid.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente De Bilt worden behandeld in de vergadering van de commissie Noordoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend, beurtelings in het gemeentehuis van Baarn en het gemeentehuis van Zeist.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!