De Ronde Venen

 • Rayon

  Noordwest

 • Voorzitter

  dhr. J. Bood

 • Leden

  dhr. B. Aptroot
  mw. B. van Buiten
  mw. K. Koornstra
  dhr. P.L. van Deelen (MooiSticht)

 • Burgerlid monumentenzorg

  dhr. W.W. Timmer

Het grondgebied van De Ronde Venen wordt sterk bepaald door enerzijds de rivieren en dorpen, anderzijds door het veen. Rond het gebied liggen de rivieren de Kromme Mijdrecht, de Amstel, de Waver, de Winkel, de Angstel en de Aa. Deze wateren vormen een bijna gesloten ronde vorm, waarbinnen het gebied werd ontgonnen. Abcoude, Baambrugge en Loenersloot zijn gelegen langs de Angstel. Deze vormde met de Vecht en de trekvaarten in het verleden al een belangrijke route tussen Amsterdam en Utrecht.

Abcoude, Baambrugge en Loenersloot hebben zich ontwikkeld tot mooie, kleinschalige en afwisselende dorpen. Van alle drie zijn de kernen als dorpsgezicht beschermd. Een klein gedeelte van Loenersloot valt ook in de gemeente De Ronde Venen. Markant is de buitenplaats Valkenheining en de buitenplaatsen langs het Gein.

De veenriviertjes omsloten min of meer een grote veenbult die in de loop der tijd is ontgonnen De radiale vorm en de verschillende stadia van het ontginnen, afgraven, en al of niet weer inpolderen zijn allemaal nog duidelijk herkenbaar in de nu aanwezige landschappen. De Vinkeveense plassen met de vele smalle legakkers zijn een populair gebied voor waterrecreatie. In de loop der tijd veranderde het grondgebruik in het veengebied keer op keer: van akkerbouw naar weidegrond naar turfwinning naar fruitteelt naar (ingepolderd) weideland of naar recreatieplas, industrie- of woongebied.

Kenmerkend zijn de verschillende vormen van bebouwing die herinneren aan de diverse vormen van gebruik: de eenvoudige veenarbeiderswoningen (goeddeels verdwenen), rijkere boerderijen, de molens, de bebouwing voor ‘buiten’ wonen, recreatie- en horeca in Vinkeveen.

Boven dit alles torent de bijna onwerkelijk hoge (ook vanwege de fundering op ‘slappe’ grond) Heilig Hartkerk van Vinkeveen. Deze kerk met Lourdesgrot is een van de voorbeelden van ontwikkelingen van buitenaf (invloed van het Aartsbisdom Utrecht en van een zeer bouwlustige pastoor) die het aanzien van de gemeente steeds hebben bepaald.

Een ander voorbeeld is het grote industrieterrein, centraal in de gemeente, dat zich ontwikkelde tussen de Haarlemmermeerspoorlijn en de provinciale weg. Markant langs deze weg ligt het boemerangvormige kantoorgebouw van architect Maaskant bij de fabriek van Johnson.

Het buitengebied rondom Baambrugge en Abcoude sluit nauw aan bij het gebied rond de Vecht met zijn herenboerderijen, historische dorpskernen en buitenplaatsen. In het noorden bij Amstelhoek en bij Abcoude vallen ook gedeelten van de Stelling van Amsterdam (Unesco) binnen de gemeentegrenzen.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente De Ronde Venen worden behandeld in de vergadering van de commissie Noordwest. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend beurtelings in het gemeentehuis van De Ronde Venen te Mijdrecht en het gemeentehuis van Stichtse Vecht te Maarssen.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!