Eemnes

 • Rayon

  BEL

 • Voorzitter

  dhr. F.J. Vos

 • Leden

  mw. J. Clarijs
  dhr. F.T. Huisinga
  mw. M.J. Pattynama
  dhr. J.W.P. van Laarhoven (MooiSticht)

De belangrijkste ruimtelijke dragers van de gemeente Eemnes zijn de rechte lijn van de Wakkerendijk en Meentweg met historisch boerderijlint in het westen en de zeer weidse Eempolder, aan de oostzijde begrensd door het riviertje De Eem.

Van oorsprong bestond de gemeente uit twee kernen: Eemnes-binnen en Eemnes-buiten. Eemnes-binnen is een buurtschap aan de zuidkant van de gemeente, waarbij met name agrarische bebouwing aan de westzijde van de dijk ligt en het bijbehorende middeleeuwse kerkje (met het dikke torentje) direct aan de oostzijde, polderzijde. Eemnes-buiten is de hoofdkern, ontstaan nabij de T-splitsing Meentweg, Wakkerendijk-Laarderweg. Daar is ook de kleine oude dorpskern gesitueerd met als meest opvallende element de middeleeuwse Hervormde Kerk met een forse bakstenen toren van het zogenaamde Utrechtse type. Een dergelijke toren is afgeleid van de Domtoren. Vergelijkbare torens kunnen we vinden in bijvoorbeeld Loenen aan de Vecht, Soest en Amerongen.

Ten noorden en ten zuiden van de Laarderweg zijn de afgelopen vijftig jaar nieuwbouwwijken ontstaan. De Eempolder is voor Nederlandse begrippen zeer uniek te noemen. Het is een weidse polder die tot de afsluiting van de Zuiderzee in de jaren ‘30 van de vorige eeuw, regelmatig onder water liep. Tot een grootschalige ruilverkaveling van ongeveer 25 jaar geleden was er van bebouwing in de polder nauwelijks sprake. Als gevolg van de ruilverkaveling zijn er in de jaren ’80 en ’90 tientallen boerderijen verplaatst van de eerder genoemde Wakkerendijk-Meentweg naar de polder.

Vrijkomende monumentale boerderijen (veel van deze boerderijen zijn rijksmonument of gemeentelijk monument) zijn vervolgens in de loop der tijd verbouwd tot woningen. Ten zuiden van Eemdijk bevindt zich Eembrugge met de voormalige Ocrietfabriek langs de Eem. Deze is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de directe omgeving langs de Eem.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Eemnes worden behandeld in de vergadering van de BEL-commissie. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het gemeentehuis van Eemnes.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!