Renswoude

 • Rayon

  Zuidoost

 • Voorzitter

  dhr. J.G.P. van Bergen

 • Leden

  dhr. C. Bouwstra
  dhr. J.A. Heine
  dhr. H.A.P. van Hettema
  dhr. R.P.C. Hendriks (MooiSticht)

Renswoude ligt centraal in de Gelderse Vallei. Het landschap bestond uit een dunne veenlaag en dekzandruggen. Deze landschappelijke opbouw is bepalend geweest voor de kenmerkende blokvormige verkaveling. Natuurlijke waterlopen, zoals de Luntersebeek die door het gebied stroomt, vormden de natuurlijke ontwatering. Hieraan ontstonden op de drogere zandgronden de eerste boerderijen. Aan de noordzijde van de Emminkhuizerberg bevond zich één van de vroegste nederzettingen van de Vallei.

Renswoude als dorp is in de vorm van lintbebouwing aan de Dorpsstraat ontstaan rond het kasteel en de Koepelkerk. Het kasteel is in de 17e eeuw herbouwd op oude fundamenten. Renswoude is beperkt uitgebreid met onder andere de recentelijk gerealiseerde (en nog deels te realiseren) woonwijk Beekweide en een kleinschalig bedrijfsterrein.

De agrarische bedrijven en het fraaie landschap zijn zeer bepalend voor het beeld van het buitengebied.

Het historische landschap is nog zeer herkenbaar aanwezig en beïnvloed door de agrarische bedrijvigheid. Daarnaast drukten de Slaperdijk, die het water moest keren uit Gelderland, en de Grebbelinie een stempel op de het beeld van het landschap. Het Fort aan de Buurtsteeg vormt een belangrijk en herkenbaar onderdeel van de Grebbelinie. Het fort is onlangs gerestaureerd en zal worden voorzien van een bezoekerscentrum voor de Grebbelinie.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Renswoude worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuidoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend in het gemeentehuis van Veenendaal.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!