Rhenen

 • Rayon

  Zuidoost

 • Voorzitter

  dhr. J.G.P. van Bergen

 • Leden

  dhr. C. Bouwstra
  dhr. J.A. Heine
  dhr. H.A.P. van Hettema
  dhr. P.L. van Deelen (MooiSticht)

Rhenen ligt op een zeer markante plek daar waar de Utrechtse Heuvelrug en de rivier de Nederrijn elkaar ontmoeten. Deze ligging aan de voet van de stuwwal heeft de zo kenmerkende sterke hoogteverschillen en soms steile wegen tot gevolg.

De stad Rhenen stamt uit de middeleeuwen, Rhenen kreeg in het jaar 1364 stadsrechten. In het jaar 855 werd het buurtschap Rhenen voor het eerst genoemd. Tijdens de Tweede wereldoorlog heeft de stad enorm geleden. De hele binnenstad werd twee keer beschoten en is vrijwel geheel vernietigd. Na de oorlog is op basis van het middeleeuwse stratenpatroon de stad herbouwd. De stad vormt een van de gaafste voorbeelden van de Wederopbouw en is sinds 2013 door het rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht.

De toren van de Cunerakerk, een hallenkerk, is een der fraaiste voorbeelden van laaggotiek in Nederland. Vanuit de omgeving is de massale toren zeer nadrukkelijk aanwezig tegen de achtergrond van de rivier en de Utrechtse heuvelrug.

In het buitengebied liggen de kernen Elst, Achterberg en het bedrijventerrein Remmerden. In dit gebied is de natuur verweven met de landbouw. Er bevinden zich aan de zuidkant van de Heuvelrug nog enkele tabaksboerderijen en -schuren. In het buitengebied zijn enkele landgoederen en landhuizen aanwezig, bijvoorbeeld Prattenburg.

Op de Grebbeberg bevindt zich het Ereveld Grebbeberg. Tijdens de slag om de Grebbeberg, in de meidagen van 1940, sneuvelden honderden militairen, die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden.

De Grebbelinie is één van de oudste waterlinies van Nederland en ongeveer 250 jaar oud. Zij start in Rhenen. Vanaf dit punt kon als verdediging de Gelderse Vallei tot aan Amersfoort onder water worden gezet.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Rhenen worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuidoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend in het gemeentehuis van Veenendaal.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!