Veenendaal

 • Rayon

  Zuidoost

 • Voorzitter

  dhr. J.G.P. van Bergen

 • Leden

  dhr. C. Bouwstra
  dhr. J.A. Heine
  dhr. H.A.P. van Hettema
  dhr. P.L. van Deelen (MooiSticht)

De ligging van Veenendaal is, zoals bij vele nederzettingen, landschappelijk bepaald. Veenendaal bevindt zich in een dal tussen de hoger liggende Utrechtse Heuvelrug aan de westkant en de Veluwe aan de oostzijde. In dit slecht ontwaterde gebied is hoogveen ontstaan. In de 16e eeuw is door ontginning van dit veen de veenkolonie Veenendaal ontstaan. Het dorp Veenendaal diende als centrum voor het hele turfwinningsgebied.

Om religieuze en economische redenen was een dorp in dit gebied gewenst. Als locatie voor het dorp werd een hoger liggende zandheuvel gekozen, de locatie van de huidige Oude Kerk. Veenendaal ontwikkelde zich als een brinkdorp met lintbebouwing. Water, zoals de thans nog aanwezige Grift, vormde een belangrijk landschappelijk en functioneel element (voor vervoer en ontwatering).

Tot in de 20e eeuw werd Veenendaal qua beeld bepaald door water. De woningen bevonden zich vooral aan het water. In de 19e eeuw werd overgegaan tot de aanleg van wegen en verdwenen langzamerhand veel watergangen.

Pas in 1960 voegde Gelders Veenendaal zich door een grenscorrectie bij Stichts Veenendaal. Tevens werden er stukken grondgebied van Rhenen en Renswoude geannexeerd. De ontwikkeling van Veenendaal werd in grote mate gekenmerkt door de wol- en sigarenindustrie. Veel van de industriƫle historische bebouwing is in de loop der tijd gesloopt, maar bijvoorbeeld van Hollandia Wol en Ritmeester resteert nog deels de bebouwing.

De voor Veenendaal historische bedrijvigheid is echter niet verdwenen. Nog steeds vormt de bedrijvigheid, maar dan die van deze tijd, een sterk bepalend karakter voor de ontwikkeling van de gemeente. De oude lange linten zijn nog zeer herkenbaar in de stad aanwezig. De gebieden tussen en rond deze linten zijn sinds de tweede helft van de vorige eeuw sterk verstedelijkt door de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.
Het inwonertal is door grote nieuwe woonwijken zoals Veenendaal-west, Petenbos en de nog in aanbouw zijnde wijk Veenendaal-oost sterk gegroeid.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Veenendaal worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuidoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend in het gemeentehuis van Veenendaal.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!