Woudenberg

 • Rayon

  Zuidoost

 • Voorzitter

  dhr. J.G.P. van Bergen

 • Leden

  dhr. C. Bouwstra
  dhr. J.A. Heine
  dhr. H.A.P. van Hettema
  dhr. R.P.C. Hendriks (MooiSticht)

De gemeente strekt zich over een brede strook op de Utrechtse Heuvelrug en over een deel van de Gelderse Vallei. De Heuvelrug wordt gekenmerkt door de uitgestrekte bossen en het Henschotermeer. Markant is de Pyramide van Austerlitz aan de westkant van de gemeente en de Grebbelinie aan de oostzijde. De Pyramide van Austerlitz is gelegen op het hoogste punt van de Heuvelrug en stamt uit de tijd van Napoleon. De Pyramide werd in 1804 gebouwd als eerbetoon aan Napoleon Bonaparte. Inspiratiebron vormden de piramides uit Egypte. Als bekroning werd op de top een obelisk geplaatst.

De Gelderse Vallei heeft een landschap bestaande uit een rechthoekige verkaveling aan de voet van de Heuvelrug tot de meer gekromde lijnen aan de oostkant, die herinneren aan de waterlopen en hogere delen van de Gelderse Vallei. Het mozaïekvormige verkavelingspatroon wordt het kampenlandschap genoemd.

Het landschap werd vooral gebruikt voor veeteelt, akker- en bosbouw. Thans is er sprake van vaak grootschalige agrarische complexen maar ook toerisme, bijvoorbeeld rond het fraaie Henschotermeer. In de 18e eeuw werd er op grootschalige wijze tabak geteeld. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn in Woudenberg rond de Grebbelinie vele boerderijen vernietigd op bevel van het Nederlandse leger, ten behoeve van de verdediging. Daardoor werd de vijand de mogelijkheid tot verschansing ontnomen.

Na de oorlog zijn in hoog tempo de gesloopte boerderijen herbouwd. Het tekort aan voedsel was de reden voor de snelle herbouw van de boerderijen. Duidelijk herkenbaar is de Wederopbouwstijl in deze boerderijen.

De gerechten Geerestein en Woudenberg zijn pas in 1812 opgegaan in één gemeente. Alleen Geerestein is nog intact. Tot het eind van de Tweede Wereldoorlog bleef het dorp ongeveer hetzelfde als het al honderden jaren was. Er leefden voornamelijk boeren, ambachtslieden en arbeiders. In de kern Woudenberg zijn de oorspronkelijke bebouwingslinten nog duidelijk herkenbaar. Hierom heen liggen naoorlogse woonwijken en enkele kleinschalige bedrijventerreinen met vooral lichte industrie en relatief veel transportbedrijven.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Woudenberg worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuidoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend in het gemeentehuis van Veenendaal.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!