Vooroverleg

Vooroverleg is belangrijk bij allerlei onderwerpen, bij grote plannen, kleine plannen, nieuwbouw of restauratie. Tijdens een vooroverleg zitten de adviseurs van MooiSticht al in een vroeg stadium aan tafel met de gemeente en/of initiatiefnemer. Proactief kan met de aanvrager en eventuele architect worden meegedacht. Dat kan in een nieuwbouwsituatie, maar dat kan ook in het geval dat cultuurhistorische waarden een belangrijke rol spelen.

Wanneer bijvoorbeeld een rijks- of gemeentelijk monument wordt gerestaureerd, verbouwd of uitgebreid, is het zeker belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons de plannen te bespreken. Dit geldt voor monumentale panden maar ook beschermde dorps-, stadsgezichten en beschermde buitenplaatsen en landgoederen.

Een goed historisch onderzoek kan de basis vormen voor een principeplan. Vanuit dit onderzoek en het vooroverleg ontstaat er al vroeg in het ontwerpproces duidelijkheid over de cultuurhistorische waarden van een gebouw of gebied en hoe deze waarden behouden kunnen blijven of versterkt kunnen worden. Een bezoek aan de locatie kan daarbij wenselijk zijn. Van het vooroverleg of over het principeplan wordt een advies opgesteld, met eventueel specifieke aanbevelingen.

In een vroeg stadium proactief meedenken met een aanvrager levert de aanvrager dus veel op. Wij zijn daarom een groot voorstander van vooroverleg.

Wij adviseren u om bij de allereerste contacten die u met uw gemeente heeft, de mogelijkheden van vooroverleg met onze adviesorganisatie te noemen. Overigens kunt u altijd vrijblijvend met ons kantoor contact opnemen over de mogelijkheden van vooroverleg.

De voordelen van het vooroverleg:

  1. Een hogere ruimtelijke kwaliteit en een betere inpassing in en met respect voor de cultuurhistorische omgeving of landschap.
  2. Een vroegtijdig advies gebaseerd op het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de eventuele cultuurhistorische waarden.
  3. Een snellere procedure, met lagere plankosten.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!